Podrezávanie
Muriva

0944 560 755

Podrezávanie muriva a dodatočné vloženie izolácie

Podrezávanie muriva

sa vykonáva v prvej špáre nad základom alebo nad úrovňou podlahy. Rez vedie cez celú hrúbku muriva. Do zarezanej a vyčistenej špáry sa vloží nová hydroizolačná fólia s LDPE alebo HDPE materiálu ktorá sa necháva z každej strany múru pretŕčať. Štandard je 4-5 cm do vonkajšej strany múru kvôli neskoršiemu zatepleniu domu a 16 cm do vnútornej strany múru kvôli napojeniu nových vnútorných hydroizolačných vaní. Po vložení izolácie sa aplikuje cementová malta a následuje zatĺkanie statických klinov do podrezanej časti muriva. Tento postup sa opakuje dokola až kým nemáme podrezaný a zaizolovaný zvolený úsek.

pre murivo z tehly a rôznych druhov kvádrov s priebežnou špárou

dĺžka jedného rezu je 50-100 cm podľa stavu muriva

vzájomné preloženie izolácií je 7-10 cm

vlhkosť v murive je zastavená okamžite a natrvalo

Služby

Z

Podrezávanie muriva

Z

Podsekávanie muriva

Z

Podlievanie základov

Z

Podkladové betóny

Postup pri podrezávaní muriva

Prvý krok: Zahŕňa podrezanie muriva reťazovou alebo plátkovou pílou ktorá vytvorí prerezanú drážku v hrúbke cca 10 mm. Rez odporúčame viesť čo najnižšie k betónovému základu popr. aj vo výške akú si zvolí zákazník. (záleží či chcete zhotoviť nový podkladový betón alebo zachovať pôvodnú podlahu) Väčšinou sa murivo prerezáva v škáre medzi materiálom z ktorého je postavené ale v niektorých prípadoch dokážeme murivo rezať aj cez materiál.

Najpoužívanejšími materiálmi z ktorých sa staršie domy stavali sú plná pálená tehla, pálená tehla (voštinka), škvárobetónový blok, pórobetónový blok a nepálená tehla.

Druhý krok: Nasleduje vyčistenie prerezanej drážky od nečistôt ako sú kamienky a zbytky pôvodnej malty popr. starej izolácie (väčšinou vieme rezať aj v drážke kde je pôvodná izolácia). Je to z dôvodu aby sa dala nová izolácia jednoduchšie pretlačiť do muriva.

Tretí krok: Nanesie sa potrebné množstvo cementovej malty na novú izoláciu. Tá sa pretlačí do vyčistenej drážky tak aby pretŕčala až na druhú stranu muriva. Cementová malta sa následne z každej strany dotlačí prípravkami na to určenými.

Štvrtý krok: Narazenie statických klinov do prerezanej drážky. Kliny sa narážajú po celej dĺžke izolácie z oboch strán a odstup medzi nimi je cca 25 cm. Kliny v drážke zostávajú natrvalo. 

Tento postup sa opakuje stále dokola až kým nie je podrezaný a izolovaný celý zvolený úsek. Vzájomné preloženie jednotlivých izolácií je 7-10 cm.

Postup pri podsekávaní muriva

Prvý krok: Zameriame si úsek ktorý sa bude podsekávať. Najčastejšie v dĺžke od 40 do 100 cm podľa súdržnosti materiálu z akého je stena postavená. Čím pevnejší materiál, tým väčší otvor môžme podsekať. Zvolený úsek presekáme cez celú hrúbku steny a vzniknutý otvor sa následne vyčistí.

Steny ktoré sa najčastejšie posekávajú sú: kamenné steny, steny zo skaly a z nabíjanej hliny, rôzne zmiešané steny kde nie je priebežná škára. 

Druhý krok: Nasleduje zarovnanie dna vzniknutého otvoru cementovou alebo betónovou zmesou ktorá sa nechá zatuhnúť.

Tretí krok: Do pripraveného otvoru sa vloží nová izolácia s potrebným presahom na oboch stranách a následne sa otvor zamuruje plnou pálenou tehlou a cementovou maltou. Na vymurovanie používame výlučne pálenú tehlu a cementovú maltu (v žiadnom prípade NIE rôzne stavebné peny)

Štvrtý krok: Nasleduje narazenie statických klinov do škáry medzi tehlami. Kliny sa narážajú po celej dĺžke izolácie z oboch strán a odstup medzi nimi je cca 15-20 cm. Kliny v škáre zostávajú natrvalo. Tento postup sa opakuje stále dokola až kým nie je podsekaný a izolovaný celý zvolený úsek. Vzájomné preloženie jednotlivých izolácií je 7-10 cm.

Postup podlievanie (spevnenie základov)

Prvý krok: Výkop a podkopanie (hĺbka výkopu sa určuje podľa hĺbky existujúcich základov)

Druhý krok: Zhotovenie debnenia (v mieste výkopu sa zhotoví drevené debnenie kam sa bude vylievať betón)

Tretí krok: Vylievanie nového betónu

Pre viac informácií odporúčame telefonický kontakt

Podkladové betóny postup

Prvý krok: Likvidácia starých existujúcich podláh do určitej hĺbky (treba si určiť nulovú výšku budúcej novej podlahy)

Pri tomto kroku treba zohľadniť aká bude vrstva: 

  1. makadamu
  2. betónu
  3. penetrácie+ spodnej hydroizolácie nového betónu
  4. tepelnej izolácie (podlahový polystyrén)
  5. finálneho betónového poteru
  6. podlahovej krytiny (dlažba, plávajúca podlaha či už z laminátu alebo vinylu, drevenná dlážkovica)

Keď si tieto hrúbky jednotlivých vrstiev novej podlahy zrátame dostaneme hĺbku potrebnú na vybratie starej podlahy.

Druhý krok: Navážka a zhutnenie makadamu – pokládka ocelových kari rohoží

Po celej vybratej ploche sa navozí makadámový kameň ktorý sa zhutní (vrstva kameniva má cca 10 cm), rozloží sa karirohož.

Tretí krok: Zhotovenie nových podkladových betónov (vrstva cca 10 cm)

Nové betónové vrstvy je potrebné nechať cca 2 týždne vyzreť.

Štvrtý krok: Zahnutie a prichytenie izolácie z muriva (po podrezávaní) k novým betónom.

Všetky izolácie (z obvodového muriva aj z priečok po podrezávaní) je potrebné zahnúť a na pevno prichytiť k betónom.

Piaty krok: Penetrovanie a lepenie novej hydroizolácie.

Pred samotným penetrovaním sa betónová plocha aj nová izolácia muriva musia dokonale vyčistiť a povysávať od prachu a nečistôt (potom nasleduje samotné lepenie a izolovanie betónov).

Jednotlivé vrstvy novej podlahy je možné po dohode upraviť podľa želania zákazníka!

Chcem mať suché steny 100 rokov

Fotogaléria

Referencie od našich klientov

Odporúčam týchto chalanov. Dobre prevedená práca a dobre poradili ak bolo treba. Odkedy sme začali z rekonštrukciou toto sú prvý s ktorými som bol spokojný.

Šumman-NZ

Super veľká spokojnosť!!! odporúčame.

Jarocer

Odporúčame a veľmi pekne ďakujeme.

Gabina – Tomášov

Môžeme odporučiť! Šikovný chlapci! A ďakujeme.

Jana